GPS-location-tracker-720x340.jpg

Fordele ved Trådløs Lokalisering:

  • Brug dit Wi-Fi gæstenet til effektiv markedsføring og kundeservice

  • Velkomstsider med info på kundernes mobiltelefon

  • Få mulighed for at sende lokaliseringstilpasset markedsføring

  • Banner med kampagner, tilbud og reklamer på kundernes mobiltelefon

  • Find-vej-service guider kunden til mødelokaler, services, oplevelser eller tilbud

  • Rapporter over kundernes færden til optimering af butikker, større arrangementer, forlystelsesparker osv.

  • Hurtig lokalisering af udstyr som f.eks. hospitalssenge og gaffeltrucks

  • Udnyt dine kontorarealer optimalt

  • Nemt at komme i gang med - som driftet service via Alucaiter

 

Trådløs Lokalisering med Wi-Fi og Bluetooth

 

Hvordan bevæger kunderne sig rundt i din butik?
Vil du gerne kunne vise dine gæster eller kunder vej til bestemte områder?
Bruger I lang tid på at finde bestemt udstyr?

Trådløs lokalisering af kundernes mobiltelefon viser hvor de befinder sig i butikken og i hvor lang tid. Det kan bruges til varepositionering i butikker, optimering af personale ved større arrangementer, ved forlystelser og til mange andre formål. Trådløs lokalisering af udstyr på hoteller, lagre, hospitaler mv. kan spare meget tid for dine medarbejdere.

Hvordan virker det?

Mobiltelefoner udsender Wi-Fi og Bluetooth signaler, der fortæller, at den er i nærheden og spørger efter Wi-Fi netværk, som den kan forbinde sig til. Disse informationer bruger telefonen til at vise hvilke netværk eller enheder, der er tilgængelige.

Wi-Fi accesspunkter bestemmer afstand og retning til mobiltelefonen ved at måle forsinkelsen i signalet, der rammer antenner placeret inde i accesspunktet.

Lokaliseringen visualiseres ved at indlæse en bygningstegning og placere Wi-Fi accesspunkter på tegningen. Herefter vil man kunne generere et ”Heatmap”, hvor man på bygningstegningen kan se placering af de trådløse enheder over et givent tidsrum.

Hvad kræver det?

Trådløs Lokalisering kræver, at man har en Wi-Fi løsning, der understøtter positionering, som f.eks. Cisco eller Meraki. Begge understøtter positionering baseret på både Wi-Fi og Bluetooth.

Wi-Fi lokaliseringsservicen tilbydes, som en driftet service hos Alucaiter – I skal altså ikke selv have servere installeret – blot en VPN netværksadgang til Alucaiter’s cloud datacenter.

 

Ring til Alucaiter og hør mere på 70 220 720

wireless (2).jpg